پخش دوربین مدار بسته

در حال مشاهده

A Blog Post

پکهای آماده دوربین مدار بسته آنالوگ

پک های آماده دوربین مدار بسته آنالوگ از ۱ تا ۱۶ دوربین با مشخصات کامل و قیمت در ذیل آمده است . این پک ها علاوه بر دوربین ، شامل دخیره ساز ، کابل های رابط و الباقی اکسسوری آن میباشد . از مزیت دوربین مدار بسته آنالوگ میتوان ، قیمت پایین آن را در مدلهای مشابه دانست .

دوربین مدار بسته که در پک های زیر آمده است همگی از نوع بهترین آن و با کیفیت و رزولیشن ۸۰۰ TV LINE  به بالا میباشند .

از دیگر مزیت های خرید دوربین مدار بسته آنالوگ ، استفاده وکاربری آسان میباشد .

لیست قیمت پخش دوربین مداربسته با تخفیف باورنکردنی ! کلیک کنید و شگفت زده شوید …

خرید پک آماده یک دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • یک دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR چهار کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده دو دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • دو دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR چهار کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده سه دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • سه دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR چهار کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده چهار دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • چهار دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR چهار کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده پنج دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • پنج دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR هشت کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده شش دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • شش دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR هشت کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده هفت دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • هفت دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR هشت کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده هشت دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • هشت دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR هشت کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده نه دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • نه دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده ده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • ده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده یازده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • یازده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده دوازده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • دوازده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده سیزده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • سیزده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده چهارده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • چهارده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده پانزده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • پانزده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

خرید پک آماده شانزده دوربین مدار بسته آنالوگ

این پک شامل :

 • شانزده دوربین آنالوگ دید در شب با بالاترین کیفیت
 • ذخیره ساز DVR شانزده کانال فول آپشن
 • هارد ۱TB
 • باکس تغذیه مستقل
 • کابل کواکسیال RG59 تمام مس و با کیفیت انتقال بالا
 • کانتکتور DNC RG59
 • و تمامی اکسسوری لازم
 • نصب ، راه اندازی ، آموزش
 • ۱۴ ماه گارانتی
 • ۱۰ سال خدمات پس از فروش

قیمت :

پکهای آماده دوربین مداربسته آنالوگ

پکهای آماده دوربین مدار بسته آنالوگ

 

مقالات مرتبط :

زاویه دید دوربین مدار بسته

پکهای آماده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

پکهای آماده دوربین مدار بسته دیجیتال

ارسال نظر

X

پخش دوربین مدار بسته

¤