پخش دوربین مدار بسته

در حال مشاهده

A Blog Post

پکهای آماده دوربین مدار بسته AHD

پکهای آماده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

لیست قیمت پخش دوربین مداربسته با تخفیف باورنکردنی ! کلیک کنید و شگفت زده شوید …

شاید بتوان گفت جدیدترین نسل دوربین مدار بسته در کشورمان ، انواع دوربین مدار بسته AHD می باشد . رقابت این نوع دوربین مدار بسته ، هم با مدلهای مشابه آنالوگ و هم مدلهای مشابه دیجیتال است .

بطور کل کمترین قیمت در میان مدلهای دوربین مدار بسته متعلق به نوع آنالوگ بوده و بیشترین کیفیت نیز متعلق به نوع دوربین مدار بسته دیجیتال میباشد . در این میان ؛ دوربین مدار بسته AHD توانسته اند از لحاظ قیمت با مدلهای مشابه آنالوگ رقابت داشته باشند و از لحاظ کیفیت و رزولیشن ، با مدلهای مشابه دیجیتال رقابت کنند و این موضوع باعث محبوبیت بالای این نوع دوربین مداربسته شده است .

برای دوربین مدار بسته نسل جدید AHD ، پکهایی آماده شده که در ذیل آمده است .

خرید پک آماده یک دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

یک عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 4 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده دو دوربین مداربسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

دو عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 4 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده سه دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

سه عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 4 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده چهار دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

چهار عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 4 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده پنج دوربین مداربسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

پنج عدد دوربین مداربسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 8 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده شش دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

شش عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 8 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده هفت دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

هفت عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 8 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده هشت دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

هشت عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 8 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده نه دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

نه عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده ده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

ده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده یازده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

یازده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده دوازده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

دوازده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده سیزده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

سیزده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده چهارده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

چهارده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده پانزده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

پانزده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

خرید پک آماده شانزده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

این پک شامل :

شانزده عدد دوربین مدار بسته AHD دید در شب فیکس دام FIX DOME

ذخیره ساز DVR 16 کاناله فول آپشن با خروجی HDMI

کابلهای کواکسیال RG59  تمام مس

باکس تغذیه مستقل

اقلام مصرفی مورد نیاز مانند کانکتور DNC RG59  و …

نصب + راه اندازی + آموزش

۱۴ ماه گارانتی

۱۰ خدمات پس از فروش

 

پکهای آماده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

پکهای آماده دوربین مدار بسته نسل جدید AHD

 

مقالات مرتبط:

زاویه دید دوربین مدار بسته

پکهای آماده دوربین مدار بسته دیجیتال

پکهای آماده دوربین مدار بسته آنالوگ

ارسال نظر

X

پخش دوربین مدار بسته

¤