پخش دوربین مدار بسته

پروژه

کلینیک و بیمارستان

یکی از مراکزی که بعنوان یک مرکز عمومی پرتردد شناخته شده است مراکز درمانی هستند که با توجه فضای بیمارستان یا کلینیک نیاز به خرید دوربین مدار بسته با طراحی و تقسیم بندی مناسب دارند .

بخشی از خواسته مدیران از دوربین مداربسته طبق تجربه ی گذشته ما ، برای بیمارستانها در ذیل به اختصار بیان شده است :

۱- ایجاد و کنترل نظم عمومی و برخورد به موقع تیم حراست با ناهنجاریها

۲- کنترل تراکنشهای ریالی در قسمت های پذیرش و صندوق – در این قسمت از انواع دوربین مداربسته با کیفیت و رزولیشن بالا استفاده میشود .

۳- کنترل پزشکی و نظارت بر رفتارهای پرسنل مجری امور درمان

و موارد بسیار دیگر … که در این بخش تنها به سه موضوع مهم و اجتناب ناپذیر آن اشاره شد .

ارسال نظر

X

پخش دوربین مدار بسته

¤