پخش دوربین مدار بسته

پروژه

بانکها و صرافیها

تصور کنید در این زمانه ، بانک یا یک صرافی وجود داشته باشد که دوربین مدابسته خرید نکرده باشد !

اهمیت این موضوع برای همه روشن است . اما نحوه نصب و خرید دوربین مدار بسته در بانکها و صرافیها حداقل اصولی دارد که باید رعایت گردد که تشریح آن خارج از حوصله این مقاله است اما برای مثال ؛ یکی از این الزامات نصب دوربین مداربسته به ازای هر صندوق دار ، آنهم با کیفیت و رزولیشن بالا جهت تشخیص نوع اسکناس میباشد .

ارسال نظر

X

پخش دوربین مدار بسته

¤