منبع تغذیه مرکزی

منبع تغذیه مرکزی

در قسمت های قبل به ترتیب با این مسائل آشنا شدید :
انتخاب مسیر صحیح برای سیم کشی – داکت کشی – لوله گذاری
تهیه سیم کواکسیال متناسب با مسافت و محیط
استفاده از کانکتورهای BNC با کیفیت
در این قسمت در مورد اهمیت به کارگیری ترانس و منبع تغذیه باکیفیت و همچنین در مورد ترانس های مجزا و مرکزی توضیحاتی مطالعه خواهید کرد.

در زمان تهیه منبع تغدیه مرکزی یا جداگانه باید اطلاعات فنی کلیه دوربین مدار بسته لنز های پروژه را مطالعه نمایید. با توجه به مقدار ولتاژ و آمپر مورد نیاز دوربین مدار بسته، منبع تغدیه را انتخاب نمایید. اگر مقدار آمپر ترانس با دوربین هماهنگی نداشته باشد ، مشکلاتی مانند پرش تصویر ، قطع و وصلی ، گرم شدن بیش از حد ترانس و … را خواهید داشت .
هزینه منبع تغذیه هم نسبت به هزینه ای که برای دوربین مدار بسته پرداخت می شود بسیار ناچیز است .بنا بر این سعی کنید بهترین منبع تغذیه موجود را تهیه کنید ، منبع تغذیه ای که جریان خروجی آن ثابت باشد و به اصطلاح یک ولتاژ رگوله و تثبیت شده به دوربین مدار بسته برساند.
در طراحی اولیه باید مزایا و معایب ترانس های مرکزی را بدانید.
ترانس های مرکزی به چند دسته تقسیم می شوند . بعضی از ترانس ها دارای خروجی های مجزا هستند ، یعنی اگر اتصالی خارجی برای سیم های بین ترانس و دوربین مدار بسته بوجود آید ،
فقط آن خروجی قطع می شود و بقیه خروجی ها ، ولتاژ به دوربین مدار بسته می رساند.
این ترانس های دیجیتال بوده و دارای مدار الکترونیکی هوشمند می باشند.
بعضی از ترانس های مرکزی ارزان قیمت فقط یک خروجی دارند و به تمام دوربین ها متصل می شود.
فرض کنید ۱۶ دوربین مدار بسته به این ترانس مرکزی متصل است و بر اثر یک اتصالی کوچک ، کلیه تصاویر شما قطع خواهد شد.ممکن است پشت ترانس ۱۶ خروجی ببینید ، اما مهم است که این خروجی ها از داخل به هم متصل نباشند و بایک مدار تفکیک شده و مجزا طراحی شده باشد .
بنا بر این یا از ترانس های مرکزی پیشرفته استفاده نمایید و یا اینکه برای هر دوربین مدار بسته از یک ترانس مجزا استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل ، فقط یک تصویر سیستم دوربین مدار بسته شما قطع شود .

درباره ی nwoeirufj445

مطلب پیشنهادی

دوربین مدار بسته دید در شب